Liikunnalla ja ravinnolla on tärkeä rooli reuman hoidossa

Liikunnalla ja ravinnolla on tärkeä rooli reuman hoidossa

Reumasairauksissa on tärkeää pitää yllä nivelten hyvää liikkuvuutta ja yleiskuntoa. Ravinnolla uskotaan myös olevan merkitystä reumaatikon hyvinvoinnille.

Hyvä yleiskunto on erityisen tärkeässä asemassa reumasairauksia sairastaville. Yleiskunnon kohentuessa rasituskestävyys ja sitä kautta myös elämänlaatu paranevat. Hyvä kunto voi vaikuttaa myönteisesti myös kipukynnyksen nousemiseen, ja kaiken kaikkiaan hyväkuntoisena tulee paremmin toimeen kipujen ja muiden oireiden kanssa.

Lue lisää liikunnasta ja fysioterapiasta reuman hoidossa

Monipuolinen ravinto voi auttaa

Ruokavalion monipuolisuus ja riittävyys ovat tärkeitä reumapotilaalle.

Lue lisää ravinnon vaikutuksesta reumaan

Liikunta ja ravinto voivat parantaa elämänlaatua.

Lähteet

  • Isomäki, H. Nivelreuma – Reumataudit. Toim. Leirisalo-Repo, Hämäläinen & Moilanen, Rauma 2002.
  • Reuma-kirja, Kustannus Oy Duodecim 2007
  • www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen