Biologiset reumalääkkeet ovat reuman uusin hoitomuoto

Biologisilla lääkkeillä voidaan hoitaa reumaa

Biologisia lääkkeitä käytetään useimmiten aikuisten nivelreuman hoidossa. Niitä voidaan käyttää myös tietyissä muissa nivelten tulehdussairauksissa, esimerkiksi lastenreuman, nivelpsoriaasin sekä selkärankareuman hoidossa.

Biologinen lääke tarkoittaa valmistetta, jonka elävät solut ovat tuottaneet luonnollisista valkuaisaineista. Biologisia aikuisten nivelreumalääkkeitä on tällä hetkellä markkinoilla viittä eri tyyppiä. TNF-salpaajiin kuuluvat adalimumabi, etanersepti, infliksimabi, golimumabi ja sertolitsumabipegoli. Anakinra on interleukiini-1-estäjä, rituksimabi vaikuttaa B-lymfosyytteihin, tosilitsumabi on interleukiini-6-estäjä ja abatasepti puolestaan vaikuttaa T-lymfosyytteihin.

Biologisia lääkkeitä lastenreuman hoitoon käytetään yleensä silloin, kun perinteiset reumalääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi. Vaikeassa nivelreumassa biologisen lääkkeen käyttö voidaan joskus aloittaa jo aikaisemmassakin vaiheessa. Useimmiten, joskaan ei aina, biologista lääkettä käytetään yhdessä perinteisen reumalääkkeen kanssa.

Lue, miten lääkäri diagnosoi lastenreuman

Biologiset lääkkeet tasapainottavat tulehdusreaktiota

Normaalisti tulehdus on elimistölle hyödyllinen puolustusreaktio, jossa elimistön immuunipuolustus aktivoituu tehdäkseen vaarattomaksi jonkin vihollisen, esimerkiksi mikrobin. Niin sanotut sytokiinit ovat viestiaineita, jotka kuljettavat viestejä immuunipuolustuksen eri solujen kesken. Jotkut sytokiinit lisäävät tulehdusprosessia, toiset taas rauhoittavat sitä. On tärkeää, että tulehdusta kiihdyttävät ja rauhoittavat sytokiinit ovat tasapainossa keskenään.

Useimmissa reumasairauksissa tämä tasapaino on häiriintynyt. Näin ollen immuunipuolustus on virheellisesti aktivoitunut ja tulehdusreaktio suuntautuu esteettä elimistön omaa kudosta vastaan.

Suurimmalla osalla potilaista biologiset lääkkeet rauhoittavat tulehduksen nopeasti. Samalla nivelkipu ja -turvotus vähenevät ja nivelten vahingoittuminen hidastuu. Useimmat potilaat tuntevat myös olonsa terveemmäksi.

Biologiset lääkkeet annostellaan kotona tai sairaalassa

Biologiset lääkkeet annostellaan joko sairaalassa polikliinisesti pari tuntia kestävänä infuusiona eli tiputuksena, tai pistoksina, jotka potilas voi opetella pistämään itse kotona.

Biologinenkaan lääkehoito ei paranna reumasairautta pysyvästi. Jos lääkkeen käyttäminen lopetetaan, niveloireet voivat palata. Kaikkiin lääkehoitoihin voi myös liittyä haittavaikutuksia. Yleisimpiä biologisten lääkkeiden haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot sekä lievä infektioalttiuden kasvu.

Reumassa immuunipuolustus on virheellisesti aktivoitunut.

Lääkehoito pyrkii pitämään oireet kurissa.