Nivelpsoriaasi on usein helppo diagnosoida

Nivelpsoriaasi on usein helppo diagnosoida

Lääkäri toteaa psoriaasin tutkimalla ihottumaa silmin – psoriaasin diagnosoimiseksi ei siis tarvita laboratorio- eikä kuvantamistutkimuksia.

Jos sinulla on psoriaasi-ihottumaa sekä niveltulehdus, on todennäköistä, että sinulla on nivelpsoriaasi. Joskus harvoin iho-oireet ilmaantuvat vasta niveloireiden jälkeen.

Tiettyjä nivelreuman toteamisessa käytettäviä tutkimuksia käytetään myös nivelpsoriaasin diagnosoimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Reumatekijä- ja tumavasta-ainetutkimukset verestä. Näiden avulla voidaan sulkea pois muita sairauksia kuten nivelreuma.
  • Veren laskon ja C-reaktiivisen proteiinin (CRP) määritykset, joiden avulla mitataan elimistön tulehdusreaktiota.
  • Tulehtuneiden nivelten röntgenkuvaus mahdollisten vaurioiden toteamiseksi ja nivelpsoriaasin etenemisen seuraamiseksi.
  • Kipeiden nivelten, turvonneiden sormien, ihon ym. tutkimukset.
  • DAS-indeksi, jolla mitataan taudin aktiivisuutta nivelissä. DAS-indeksin käyttö helpottaa nivelpsoriaasin toteamista ja taudin aktiivisuuden arviointia.

Nivelpsoriaasin seurannassa käytettäviä arviointimenetelmiä ovat muiden muassa:

  • PASI-indeksi, jolla arvioidaan psoriaasin oireita
  • DLQI-indeksi, jolla arvioidaan psoriaasin vaikutusta elämänlaatuun.
  • PsARC-kriteerit, joihin kuuluvat lääkärin ja potilaan arviot niveltulehduksesta ja -kivusta.
  • HAQ-kyselylomake, jonka avulla potilas arvioi toimintakykyään ja sen mahdollista heikentymistä.

Nivelpsoriaasin hoito on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain, joten jos epäilet itselläsi nivelpsoriaasia, hakeudu viivyttelemättä lääkärin vastaanotolle.

Varhainen hoidon aloittaminen on tärkeää.

Lähteet