Lääkkeillä on tärkeä merkitys nivelreuman hoidossa

Lääkkeillä on tärkeä merkitys nivelreuman hoidossa

Lääkkeiden avulla voidaan lievittää kipua ja rauhoittaa nivelten tulehdusta tai jopa poistaa tulehdus kokonaan.

Nivelreuman hoidossa käytettävät lääkkeet estävät tulehdusta ja siten auttavat ylläpitämään nivelten ja lihasten toimintakykyä. Jos nivelreuman hoito aloitetaan riittävän varhain ja riittävän tehokkaasti, tauti voi pysähtyä useiden vuosien ajaksi, jolloin taudista ei ole mainittavaa haittaa.

Tulehduksellisten reumasairauksien lääkehoitoon kuuluvat tulehduskipulääkkeet, pieniannoksinen kortisonihoito sekä varsinaiset reumalääkkeet. Reumalääkkeitä käytetään usein monen lääkkeen yhdistelmähoitona. Tällaisen monilääkehoidon on todettu olevan tehokkaampaa kuin hoidon vain yhdellä reumalääkkeellä. Lääkitystä voidaan joutua vaihtamaan ja annostuksia muuttamaan sairauden aktiivisuuden ja potilaan yksilöllisen lääkkeiden siedon mukaan.

Myös itsehoidolla on tärkeä rooli

Lääkehoidon ohella on tärkeää, että reumaa sairastava pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan liikunnan, fysioterapian ja oikean ruokavalion avulla. On todettu, että ravinnolla on vaikutusta kivun syntyyn ja kokemiseen. On myös mahdollista, että ravinnolla voidaan vaikuttaa reumatautien käynnistymiseen ja kulkuun. Liikunta ja fysioterapia puolestaan auttavat säilyttämään nivelten liikkuvuuden ja hyvän ryhdin sekä ehkäisemään virheasentoja, lievittämään kipuja ja lisäämään kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tutustu myös Suomen reumaliiton verkkosivuihin.

Ajoissa aloitettu lääkitys voi pysäyttää nivelreuman vuosiksi.

Lähteet

  • Isomäki, H. Nivelreuma – Reumataudit. Toim. Leirisalo-Repo, Hämäläinen & Moilanen, Rauma 2002.
  • Reuma-kirja, Kustannus Oy Duodecim 2007.
  • www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen