Antireumaattiset lääkkeet rauhoittavat tulehdusta

Antireumaattiset lääkkeet rauhoittavat tulehdusta

Reumasairauksien lääkehoito tehostuu kaiken aikaa. Mitä nopeammin tehokas hoito aloitetaan, sitä vähemmän sairastuneet nivelet ehtivät vahingoittua.

Reuman hoitoon on käytettävissä useita sellaisia lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa itse taudinkulkuun (DMARD, Disease Modifying AntiRheumatic Drugs). Suomenkielisessä kirjallisuudessa puhutaan tavanomaisista antireumaattisista lääkkeistä tai reumalääkkeistä. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja leflunomidi (ei alle 18 v. lastenreumapotilaille).

Yhteistä tavanomaisille reumalääkkeille on, että silloin kun hoito onnistuu, ne rauhoittavat tulehdusta tehokkaasti ja pitkäkestoisesti ja vähentävät nivelten vaurioitumista. Lääkkeet eivät varsinaisesti lievitä kipua, mutta oireet vähenevät, kun tulehdus rauhoittuu. Yleensä vaikutus näkyy jo muutaman viikon kuluessa, mutta toisinaan tähän voi mennä useita kuukausia.

Lääkityksen myötä turvotus, jäykkyys ja kipu vähenevät

Kun tulehdus saadaan rauhoittumaan, väsymys ja sairaudentunne helpottavat. Hoitovaikutuksen alkamista odottaessa oireita voidaan myös lievittää esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden avulla.

Tavanomaisten reumalääkkeiden lisäksi on olemassa myös huomattavasti vanhempia reumalääkkeitä, jotka edelleen auttavat joitakin potilaita.

Useimpien tavanomaisten reumalääkkeiden vaikutusmekanismeja ei tunneta tarkasti. Lääkkeiden tiedetään auttavan, mutta ei tiedetä, miten. Jos vanhemmat tavanomaiset reumalääkkeet eivät tehoa, potilaalla on mahdollisuus saada apua uudemmista, ns. biologisista reumalääkkeistä.

Eri lääkehoitoja voidaan yhdistää nivelreuman hoidossa

Yhdistelmähoidon käyttö ensisijaishoitona on tavallista nivelreuman hoidossa. Kahden tai kolmen reumalääkkeen yhdistelmähoidossa metotreksaatti on yhdistelmän vakiintunut osa ja sen rinnalle yleensä lisätään tulehdusta vähentävät sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini, jotka on alun perin kehitetty malarialääkkeiksi. Hoidon alkuvaiheessa yhdistelmään lisätään usein myös kortisoni.

Nopea hoidon aloitus vähentää nivelten vahingoittumista.

Kun tulehdus rauhoittuu, oireet helpottavat.