Reumatologi tunnistaa nivelreuman

Reumatologi tunnistaa nivelreuman

Nivelreuman toteaminen ei aina ole aivan yksinkertaista. Jos epäilet nivelreumaa, hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Nivelreuman diagnoosin tekee yleensä reumalääkäri eli reumatologi sairaalan poliklinikalla. Lääkäri tutkii suuret ja pienet nivelesi ja vertaa kuvailemiasi oireita omiin havaintoihinsa.

Nivelreuman määrittelemisessä lääkäri saattaa käyttää apuna ns. luokittelukriteerejä. Kriteerejä on erilaisia: alla on esitetty eräitä käytössä olevia kriteerejä. Tauti voidaan luokitella nivelreumaksi, jos neljä kriteeriä seitsemästä täyttyy.

Nivelreuman luokittelukriteerejä ovat:

  1. Aamujäykkyys nivelissä vähintään tunnin ajan
  2. Nivelen turvotus vähintään kolmella nivelalueella
  3. Käden nivelen turvotus
  4. Molemminpuolinen nivelen turvotus samoilla alueilla
  5. Reumakyhmy
  6. Reumatekijä veressä
  7. Röntgenkuvassa nähtävät vauriot nivelissä

Reumaa sairastavan verestä voidaan usein todeta ns. reumatekijä ja joskus myös tumavasta-aineita. Nämä kertovat immunologisesta häiriöstä elimistössä. Kaikilla nivelreumaa sairastavilla ei kuitenkaan ole veressä reumatekijää, ja se voi löytyä myös muita tauteja sairastavilta tai täysin terveiltäkin henkilöiltä. Nivelreuman diagnoosi ei siis ratkaisevasti riipu reumatekijästä.

Verestä löytyvä reumatekijä saattaa altistaa nivelreumalle.

Nivelreuman tunnistamiseen käytetään erilaisia kriteerejä.

Lähteet

  • Isomäki, H. Nivelreuma – Reumataudit. Toim. Leirisalo-Repo, Hämäläinen & Moilanen, Rauma 2002.
  • Reuma-kirja, Kustannus Oy Duodecim 2007.
  • www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen