Niveltulehdus on infektiosairauden jälkitauti

Niveltulehdus on infektiosairauden jälkitauti

Suoliston, virtsateiden tai sukuelinten infektion seurauksena voi joskus syntyä niveltulehdus.

Infektion jälkeistä niveltulehdusta kutsutaan reaktiiviseksi niveltulehdukseksi (artriitti), koska se on elimistön immunologinen reaktio infektiolle. Reiterin taudissa tai oireyhtymässä niveloireiden lisäksi esiintyy silmän, ihon, suun, sukuelimen tai virtsaputken limakalvojen tulehduksia. Reaktiiviset niveltulehdukset kuuluvat samaan spondylartropatioiden sairausryhmään kuin esimerkiksi selkärankareuma.

Reaktiivinen niveltulehdus on nuorten aikuisten sairaus

Reaktiivisen niveltulehduksen laukaisevat esimerkiksi sukuelinten klamydia, suoliston salmonella, versinia, kampylobakteeri tai tavallinen turistiripuli. Syyksi arvellaan sitä, että tulehtuvan nivelen limakalvolle on päässyt bakteerin rakenteita, jotka aiheuttavat niveltulehduksen. Eläviä bakteereita ei nivelestä kuitenkaan löydy.

Taipumus reaktiiviseen niveltulehdukseen voi periytyä. Sairastuneista noin 70–80 %:lla on HLA-B27-kudostyyppi, mutta tauti voi kehittyä muillekin. Reaktiivista niveltulehdusta esiintyy eniten nuorilla aikuisilla.

Taipumus niveltulehdukseen voi periytyä.

Käyttöehdot

Tervetuloa Pfizer Oy:n verkkopalveluun.

Lue huolellisesti nämä Käyttöehdot ennen verkkopalvelun avaamista tai sen käyttöä. Avaamalla verkkopalvelun tai sitä käyttämällä vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi Käyttöehdot ja sitoudut niihin. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, et saa avata verkkopalvelua tai käyttää sitä.

1. Verkkopalvelun käyttö. Tämän verkkopalvelun sisältämät tiedot ovat ainoastaan yleistä tiedotus- ja opastustoimintaa varten. Jotkut tämän palvelun osat voivat olla tarkoitettu tietyille kohderyhmille, kuten Pfizer Oy:n työntekijöille, asiakkaille ja osakkeenomistajille sekä terveydenhuollon ammattilaisille tai suurelle yleisölle. Verkkopalvelun avaaminen kuuluu näiden Käyttöehtojen soveltamisalaan. Avaamalla verkkopalvelun ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä Käyttöehdot ilman rajoitteituksia ja ehtoja. Sitoudut toimimaan lain mukaisesti käyttäessäsi tätä verkkopalvelua ja sitoudut olemaan tekemättä mitään, mikä vahingoittaa, estää pääsyn, taikka näiden sivustojen toimintaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä tätä verkkopalvelua.

2. Sisältö. Pfizer Oy pyrkii kohtuuden mukaan siihen, että verkkopalvelun sisältämät tiedot ovat ajan tasalla ja oikeita, mutta se ei kuitenkaan takaa tietojen virheettömyyttä. Hyväksyt, että verkkopalvelun avaaminen ja sen käyttö tapahtuu omalla riskilläsi. Pfizer Oy, tai muu osapuoli, joka on osallistunut verkkopalvelun luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun, ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita aiheutuu tämän palvelun avaamisesta, sen käyttämisestä, tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää. Se ei myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu palvelun sisällön virheistä tai puutteista. Tämä vastuunrajoitus kattaa vahingot, jotka johtuvat siitä, että joku tietokonevirus vahingoittaa tietokonettasi.

3. Vahingonkorvaus. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Pfizer Oy:lle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut.

4. Yksityisyys. Pfizer Oy kunnioittaa verkkopalvelunsa käyttäjien yksityisyyttä. Tutustu Pfizerin yksityisyttä ja evästeiden käyttöä koskevaan ohjeistukseen: Yksityisyyttä koskevat periaatteet ja evästeiden käyttö

Yksityisyyttä koskevat periaatteet ja evästeiden käyttö

4.1 Yleistä
Pfizer Oy haluaa suojata verkkopalvelussaan vierailevilta henkilöiltä mahdollisesti kerättävien tietojen yksityisen luonteen. Tämän vuoksi sitoudumme tekemään parhaamme kunnioittaaksemme verkkopalvelussamme vierailevien henkilöiden yksityisyyttä. Pyrimme tasapainottamaan liiketoimintamme intressit niin, että sinun meille antamasi ja meidän sinusta saamamme tiedot ja niiden kerääminen ja käyttäminen ovat yksityisyyden suojan mukaiset. Seuraavassa on esitelty tapamme käsitellä tietoja, jotka saamme sinusta vieraillessasi verkkopalvelussamme.

4.2 Henkilötietojen käsittely
Pfizer kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimiä, osoitteita, sähköpostiosoitteita jne. ainoastaan silloin, kun verkkopalvelussa kävijä luovuttaa tiedon omasta tahdostaan. Ilmoitamme aina, mihin tarkoitukseen aiomme käyttää kyseisiä tietoja.

4.3 Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tutustu selainohjelmasi ohjeisiin eväste-toiminnon poiskytkemiseksi.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

4.4 Muutokset
Kaikki muutokset näihin yksityisyyttä koskeviin periaatteisiin ilmestyvät välittömästi tälle sivulle.

5. Kolmansien osapuolten verkkopalvelut ja linkit. Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkopalveluihin, joihin Pfizer Oy ei pysty vaikuttamaan. Nämä linkit ovat lähinnä käyttömukavuuden vuoksi. Tähän verkkopalveluun saattaa olla pääsy kolmannen osapuolen ylläpitämiltä sivustoilta, joihin Pfizer Oy ei pysty vaikuttamaan. Pfizer Oy ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista. Pfizer Oy ei myöskään suosittele tai rohkaise käyttämään verkkopalveluunsa sisältyviä kolmannen osapuolen linkkejä.

6. Lääketieteellinen informaatio. Verkkopalvelu voi sisältää luonteeltaan yleisiä tietoja erityyppisistä lääketieteellisistä tiloista ja niiden hoidosta. Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleistä informaatiota varten, eivätkä ne korvaa lääkärin tai muun valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita. Älä käytä verkkopalvelun sisältämiä tietoja terveyteen tai ruumiilliseen kuntoon liittyvän ongelman tai sairauden diagnosoimiseksi. Sinun tulee aina ottaa yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.

7. Immateriaalioikeudet. Kaikki tähän verkkopalveluun sekä sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, patentit, oikeudet tietokantoihin, mallioikeudet, tietotaito ja luottamuksellinen tieto (olivat ne sitten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pfizerille. Tämän verkkopalvelun sisältöä saa kopioida ainoastaan omaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön, siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusta ilmaisevat merkinnät on säilytetty. Muunlainen, tämän verkkopalvelun tietojen, tekstin, dokumenttien tai niiden osien kopioiminen, näytteille paneminen, lataaminen, jakelu, muuntelu, uudestaan tuottaminen, uudestaan julkaiseminen tai uudestaan välittäminen on kiellettyä ilman Pfizerin nimenomaista suostumusta. Myös minkä tahansa johdannaistuotteen luominen, joka perustuu kyseisiin kuviin, teksteihin tai dokumentteihin, on kiellettyä ilman Pfizerin nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki tuotenimet ovat Pfizer Inc:n, Pfizer Oy:n tai näiden kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, näihin liittyvien yhtiöiden tai niiden lisenssinantajien tai yhteisyrityskumppaneiden tavaramerkkejä, jollei toisin mainita. Näiden tavaramerkkien tai minkä tahansa muun materiaalin käyttö tai väärinkäyttö on kielletty, ja se saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia tai muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Pfizer valvoo aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan.

8. Soveltuva lainsäädäntö. Tämä verkkopalvelu ja sen sisältämät tiedot on suunniteltu noudattaen Suomen lääkelainsäädäntöä sekä Lääkelaitoksen ja Lääketeollisuus ry:n Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan ohjeita. Tämän verkkopalvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Vaikka tämän verkkopalvelun sisältämä tieto on käytettävissä myös Suomen ulkopuolelta, on tämä verkkopalvelu tarkoitettu vain Suomessa asuville henkilöille. Toisissa valtioissa saattaa olla voimassa lainsäädäntöä, joka poikkeaa suomalaisesta lainsäädännöstä. Verkkopalvelusta voi olla linkitys emoyhtiön verkkopalveluun (Pfizer.com), jota käytettäessä on huomioitava, että sen sisältö ei välttämättä vastaa Suomen lääkelainsäädäntöä.

9. Muuta. Jos joku tämän sopimuksen sisältämä ehto katsottaisiin laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, on kyseinen ehto erotettavissa muusta sopimuksesta siten, ettei se vaikuta muiden sopimusehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pfizer Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa, korvata tai poistaa näitä ehtoja tai tämän verkkopalvelun sisältämiä tietoja sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Pfizer Oy ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettä.

10. Riitojen ratkaiseminen. Verkkopalvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.